Покривни изолации

Фирмата има опит в полагането на различни покривни системи с ПВЦ, ТПО и ЕПДМ. През последните 10 годните в страната са положени над 100 000 кв.м. от различните системи.

Залепена ТПО покривна система Залепена ТПО покривна система Закотвена ЕПДМ покривна система Закотвена ТПО покривна система

Баластова ТПО покривна система    

 Затежнена Систем

ТПО мембраната се разтила свободно върху приемлива основа. Снадките се заваряват с горещ въздух при застъпване от най-малко 75 мм. Мембраната се фиксира с помощта на объл речен камък или гладки павета с тежест наи-малко 50 кг/м2, изпълняващи ролята на баласт. 

 

Залепена ТПО покривна система

Залепена Система

Листовете мембрана се залепват директно върху подходяща основа, използвайки контактно лепило. Снадките се заступват наи-малко 75 мм и се заваряват с горещ въздух. Системата може да бъде монтирана на всеки покрив, чиято основа позволява поставянето на топлоизолация и предоставя необходимото противодействие на издърпване на вятър.

Обърнат баластов ТПО покривна система

Обърната Система

Разновидност на традиционната Баластова Система и е идеална за покриви с регулярен трафик или сурови климатични условия. Листовете ТПО се отделят от баласта с пласт влагоустойчив геотекстил, свободно положен върху мембраната.

 

Закотвена ТПО покривна система

Закотвена Система

Ширината на мембраната, както и вида и количеството на крепежа, зависят от специфично ветрово натоварване. При снаждането мембраната се застъпва наи-малко 150 мм. Употребяват се одобрени крепежни елементи, които се монтират на около 50 мм от вътрешните страни  на бордовете. 

 

Залепена ТПО покривна система

Зелен Покрив

Градина на покрива е чудесен начин да се използва максимално градското пространство, да се защити природата и да се спестят пари в дългосрочен план. ТПО мембраната на Файърстоун е идеална за екстензивни покриви, използвайки леки и изискващи малка поддръжка седуми. Тази лека, усилена и топлозаваряема мембрана успешно е преминала FLL теста за устойчивост на корени.

Фотоволтаична ТПО покривна система

Фотоволтаична Система

Файърстоун мембраните се представят отлично във времето, показват изключителна устойчивост и могат да издържат на високи температури. Покривните системи на Файърстоун съдържат важна селекция от аксесоари, които могат да се използват за третиране и на наи-сложните детайли, свързани с инсталацията на PV панели.